NOM DEL PROJECTE

Servei d’acompanyament socioeducatiu per a adolescents en situació de risc.

ENTITAT

Salesians Sant Jordi Plataformes Socials

DESTINATARIS

Adolescents de 12 a 18 anys d’edat; prioritàriament en situació de risc social, pobresa, exclusió, amb necessitats de suport amb els seus estudis o recursos laborals (ESO, PFI, Cicles Formatius, Batxillerat, escola d’adults) i que es troben sense possibilitat de classes particulars.
Es preveu atendre a 20 joves a la vegada, tot i que pel programa poden passar més de 20 durant un any.

DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE

Es tracta d’un servei destinat a donar suport als adolescents en situació de risc amb la finalitat que puguin assolir progressivament la capacitat de gestionar les seves responsabilitats personals i socials.
Aquest servei es pot prestar integrat amb la resta de serveis d’intervenció socioeducativa i coordinat amb serveis especialitzats d’acolliment residencial.

Activitats

  • Tutories individualitzades: On es fa el seguiment del PEI a cada jove. Les tutories amb els joves varien segons les seves necessitats, però com a mínim es fan una al mes.
  • Activitats grupals: Dins del programa es realitzaran activitats grupals, el grup es considera com a un espai privilegiat de socialització i per aprendre a conviure amb els altres. No tots els joves que passaran pel programa han de participar a totes les activitats grupals, dependrà del propi jove i del seu PEI.
    Les activitats grupals que es realitzaran durant el curs seran de dos tipus: puntuals i estables.