NOM DEL PROJECTE

Reforç Socioeducatiu El Viver

ENTITAT

Fundació Maria Auxiliadora

DESTINATARIS

Els i les destinatàries principals del projecte són els i les joves d’edats compreses entre els 9 i 16 anys, es a dir, 5è i 6è d’Educació Primària i 1r, 2n i 3r d’ESO. Són menors amb mancances en el seu entorn social, i familiar que fa que tinguin dificultats per seguir el curs escolar. Així mateix, s’adreça a les seves famílies, pares i mares, per oferir-los les pertinents eines educatives per facilitar l’acompanyament i implicació en el procés educatiu dels fills/es.

DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE

El projecte REFORÇ SOCIOEDUCATIU EL VIVER s’engloba dins d’una intervenció integral que es dirigeix a infants d’entre 6 i 16 anys del barri de La Maurina (Districte 4) del municipi de Terrassa.

El projecte s’organitza en dues línies d’acció:

  • Reforç socioeducatiu: Servei de reforç escolar amb berenar, amb una atenció directa de 4 hores setmanals per a infants usuaris/es. Es fa acompanyament en els processos d’aprenentatge i consolidació d’hàbits d’estudi. Al mes de juliol s’organitza un casal d’estiu on es complementa el reforç escolar amb activitats lúdiques.
  • Activitats de lleure: El component estrictament educatiu es reforça amb activitats diverses d’Educació en el Lleure, que es desenvolupen en coordinació amb l’Associació juvenil PREJU-SARAU, en què es fomenta la inclusió i s’afavoreix la convivència a través d’activitats esportives, culturals i lúdiques dirigides a nens/es.

Activitats

El reforç escolar EL VIVER durant el curs escolar es porta a terme de dilluns a dijous de 17h a 19h. Dilluns i dimecres els nois i noies de 5è i 6è, i dimarts i dijous els de la ESO. Per tant, 4 hores setmanals d’atenció directa per a cada participant.

Els i les 44 participants s’agrupen en grups de 7 nens i nenes cada dia, amb una persona educadora per grup, facilitant l’acompanyament individual.

Més informació

Web: www.fundacionmariaauxiliadora.org/accion-social/el-viver