Política de privadesa

Gràcies per visitar aquesta pàgina web. El text que te davant seu explica com i per què utilitzo la seva informació quan visita aquest web o contracte algun dels nostres serveis. La seva privadesa és molt important per a nosaltres, i mai farem un ús indegut de la informació personal que ens confies. El convido a llegir detingudament aquests termes abans de facilitar les seves dades personals en aquest web.

 

Advertiment menor d’edat


Els majors de tretze anys podran registrar-se en torneighockeysolidari.org com a usuaris o participants als esdeveniments sense el previ consentiment dels seus pares o tutors.

En el cas dels menors de tretze anys es requereix el consentiment dels pares o tutors per al tractament de les seves dades personals.

En cap cas es recaptaran del menor d’edat dades relatives a la situació professional, econòmica o a la intimitat dels altres membres de la família, sense el consentiment d’aquests.

Si ets menor de tretze anys i has accedit a aquest lloc web sense avisar als teus pares no has de registrar-te com a usuari ni participant.

 

La seva privadesa i els seus drets es respecten en aquest web


En aquest web es respecten i cuiden les dades personals dels usuaris. Com a usuari ha de saber que els seus drets estan garantits.

Ens hem esforçat a crear un espai segur i confiable i per això volem compartir els nostres principis respecte a la seva privadesa:

Mai sol·licitem informació personal tret que realment sigui necessària per prestar els serveis que son requerits.

Mai compartim informació personal dels nostres usuaris amb ningú, excepte per complir amb la llei o en cas que compti amb la seva autorització expressa.

Mai utilitzem les seves dades personals amb una finalitat diferent a l’expressada en aquesta política de privadesa.


Cal advertir que aquesta Política de Privadesa podria variar en funció d’exigències legislatives o d’autoregulació, per la qual cosa s’aconsella als usuaris que la visitin periòdicament. Serà aplicable en cas que els usuaris decideixin emplenar algun formulari de qualsevol dels seus formularis de contacte on es recaptin dades de caràcter personal.

Torneig Hockey Solidari ha adequat aquest web a les exigències de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), i al Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, conegut com el Reglament de desenvolupament de la LOPD. Compleix també amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques (RGPD), així com amb la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic (LSSICE o LSSI).

 

Responsable del tractament de les teves dades personals


• Nom comercial: Torneig Hockey Solidari

NIF/CIF: G-65558579

Adreça: Mare de Deu dels Àngels, 95, baixos 2ª 08221 Terrassa

Correu electrònic: administració@torneighockeysolidari.org

Activitat: Associació per recaptar fons per projectes de solidaritat mitjançant esdeveniments esportius


A l’efecte del previst en el Reglament General de Protecció de Dades abans citat, les dades personals que ens enviïs a través dels formularis del web, rebran el tractament de dades de “Contactes del web i participants als esdeveniments esportius”.

Per al tractament de les dades, s’implementen totes les mesures tècniques i organitzatives de seguretat establertes en la legislació vigent.

 

Principis que aplicarem a la seva informació personal

En el tractament de les seves dades personals, aplicarem els següents principis que s’ajusten a les exigències del nou reglament europeu de protecció de dades:

Principi de licitud, lleialtat i transparència: Sempre requerirem el seu consentiment per al tractament de les seves dades personals per a un o diverses finalitats específiques que t’informaré prèviament amb absoluta transparència.

Principi de minimització de dades: Solament sol·licitarem les dades estrictament necessàries en relació amb les finalitats pels quals les requerim. Els mínims possibles.

Principi de limitació del termini de conservació: les dades seran mantingudes durant no més temps del necessari per a les finalitats del tractament, en funció a la finalitat, t’informaré del termini de conservació corresponent.

Principi d’integritat i confidencialitat: Les seves dades seran tractades de tal manera que es garanteixi una seguretat adequada de les dades personals i es garanteixi confidencialitat. Ha de saber que prenem totes les precaucions necessàries per evitar l’accés no autoritzat o ús indegut de les dades dels nostres usuaris per part de tercers.

 

Com s’obtenen dades personals en aquesta web

Les dades personals que es tracten a Torneig Hockey Solidari procedeixen de:

Formulari de contactes

Formulari de subscripció per esdeveniments esportius.

 

Quins són els seus drets quan em faciliten les seves dades?


Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si en Torneig Hockey Solidari estem tractant dades personals que ens concerneixen, o no.

Les persones interessades tenen dret a:

Sol·licitar l’accés a les dades personals relatives a l’interessat

Sol·licitar la seva rectificació o supressió

Sol·licitar la limitació del seu tractament

Oposar-se al tractament

Sol·licitar la portabilitat de les dades

Els interessats podran accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessaris per a les finalitats que van ser recollides.

En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament els conservaré per a l’exercici o la defensa de reclamacions.

En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades Torneig Hockey Solidari deixarà de tractar les dades, salvo per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions. També podran sol·licitar la portabilitat de les seves dades.

Els interessats també tindran dret a la tutela judicial efectiva i a presentar una reclamació davant l’autoritat de control, en aquest cas, l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, si consideren que el tractament de dades personals que li concerneixen infringeix el Reglament.

 

Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?


Quan un usuari es connecta en aquest web per subscriure’s com persona de contacte o per participar a un esdeveniment esportiu, està facilitant informació de caràcter personal de la qual és responsable Torneig Hockey Solidari. Aquesta informació pot incloure dades de caràcter personal com poden ser la seva adreça IP, nom, adreça física, adreça de correu electrònic, número de telèfon, i una altra informació. En facilitar aquesta informació, l’usuari dóna el seu consentiment perquè la seva informació sigui recopilada, utilitzada, gestionada i emmagatzemada per Torneig Hockey Solidari , només com es descriu en l’Avís Legal i en la present Política de Privadesa.

En Torneig Hockey Solidari existeixen diferents sistemes de captura d’informació personal i tracte la informació que ens faciliten les persones interessades amb la següent fi per cada sistema de captura (formularis):

1.- Formulari de contacte: Sol·licitem les següents dades personals: nom, adreça postal, correu electrònic i telèfon,. Per respondre als requeriments dels usuaris de torneighockeysolidari.org. Podem utilitzar aquestes dades per respondre a la seva sol·licitud i donar resposta als dubtes, queixes, comentaris o inquietuds que pugui tenir relatives a la informació inclosa al web, els serveis que es presten a través del web, el tractament de les seves dades personals, qüestions referents als textos legals inclosos al web, així com qualssevol altres consultes que pugui tenir i que no estiguin subjectes a les condicions de contractació. L’informo que les dades que ens faciliten estaran situats en els servidors de Prakton, proveïdor de hosting de Torneig Hockey Solidari dins de la UE.

2.- Formulari de participant als esdeveniments esportius: L’usuari disposa d’un formulari d’inscripció on es demana els noms de les persones participants i en alguns esdeveniments, també es demana la edat del/s participants. L’informo que les dades que ens faciliten estaran situades en els servidors de Prakton, proveïdor de hosting de Torneig Hockey Solidari dins de la UE.

Les dades de facturació son tractades directament per l’entitat bancaria destinada a tal efecte. Torneig Hockey Solidari no participa en cap aspecte en l’operació de pagament de les subscripcions.