NOM DEL PROJECTE

Projecte d’extraescolars per a infants i joves en situació vulnerable

ENTITAT

Associació Educativa Can Palet

DESTINATARIS

Adolescents i joves de l’àrea de Terrassa, amb conductes addictives o susceptibles de patir-les.

DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE

Creació d’un projecte d’extraescolars destinat a infants i joves de 3 a 16 anys bàsicament del barri de Can Palet, per tal de donar-los accés a aquestes activitats que han anat adquirint valor en tant que són recursos educatius que poden ampliar l’aprenentatge dels infants. El projecte pretén apaivagar les desigualtats educatives d’aquells infants i joves d’entorns més desfavorits, ja sigui mitjançant accions de contingut acadèmic o altres accions d’activitat física.