NOM DEL PROJECTE

Enganchados

ENTITAT

Associació Alba

DESTINATARIS

Adolescents i joves de l’àrea de Terrassa, amb conductes addictives o susceptibles de patir-les.

DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE

Creació d’un canal de YouTube, innovador en matèria de prevenció de conductes addictives per tal d’arribar al màxim d’adolescents i joves, motivar-los i fer-los partíceps del mateix. Estarà format per càpsules informatives liderades per dos professionals de l’entitat (una terapèuta ocupacional i un integrador social). A cada càpsula s’aborda un tema diferent relacionat amb el consum o amb conductes addictives. Les temàtiques es decideixen i son treballades per l’equip terapèutic sempre tenint en compte les necessitats i carències detectades entre els adolescents i joves.

ACTIVITATS

  • Realització d’enquestes al carrer amb joves i adolescents.
  • Gravació i edició de les càpsules informatives.
  • Difusió de les càpsules a través de les xarxes socials.
  • Establiment d’un canal bidireccional mitjançant correu electrònic per tal de respondre dubtes o preguntes d’adolescents i joves.

Més informació