Els destinataris són participants del Programa d’Infància de Creu Roja Terrassa, que atén principalment infants en risc dexclusió social.
Alhora, des del Punt de Suport a les Famílies (PSF) s’aglutina el treball transversal de tots els programes de Creu Roja de Terrassa pel que fa a la lluita contra la pobresa i l’exclusió social. En aquest cas, dins el Programa d’Infància en risc i família.

Destí de recursos del 5è torneig de Hockey Solidari:

Tal i com es va acordar, el detall del destí de l’aportació del 5è torneig solidari és el següent:

– Beques emergència alimentació: berenars, esmorzars i menjador escolar
– Beques Casals i menjador d’Estiu
– Beques adquisició material escolar i llibres
– Beques emergència social (PSF)
– Material fungible i/o activitat dins els projectes Intervenció socioeducativa en el medi obert (Patis Oberts) i Projecte Infància i Drets Humans (difusió-sensibilització)

El total de participants ates@s ha estat de 565 infants i el cost total del Programa dInfància és de 32,000 €.
Assemblea Local Creu Roja – Terrassa, 9 de desembre de 2013

Logo_Creu_Roja