Resum dades quantitatives i destí de recursos:

Els destinataris són participants del Punt d’Atenció a Famílies (PAF), que és el programa que aglutina el treball transversal de tots els programes i tècnics de Creu Roja de Terrassa pel que fa a la lluita contra la pobresa i l’exclusió social. En el vostre cas, dins el Programa d’Infància en risc.

El detall del destí de la vostra aportació és el següent:

– Implementació aula informàtica (5 PCs) projecte reforç i estudi assistit (31 infants)

– Berenars de l’espai “warm up” del projecte de reforç (31 infants)

– Beques emergència alimentació mitjançant quotes de menjador escolar i deute (3 famílies)

– Beques Casals d’Estiu CR (5 infants)

– Beques menjador Casals d’Estiu CR (3 infants)
Moltes gràcies en nom de Creu Roja de Terrassa – Marià Gallego, Loli Bordes, Daniel Soto

Logo_Creu_Roja