LES DADES TOTALS (8 ANYS)

CLUBS

TORNEIGS

PROJECTES

VOLUNTARIS

COL·LABORADORS

€ RECAPTATS

8è Torneig Hockey Solidari

PROJECTES DESTINATARIS

full

ASSOCIACIÓ ALBA

CREU ROJA

full

ESPLAI LA FABRICA

LA CAUSA

INSOC CEG

Compte del Torneig: LA CAIXA 2100 4526 38 2200065494

PATROCINADORS I COL·LABORADORS

51c7107063e10